Reeglid

Reeglid

1. Korraga lastakse emotsioonivabrikut külastama kuni 6-liikmeline grupp, mille liikmed peavad mängualal üksteise järel nn. “rongis” edasi liikuma.  2 liikmelistele gruppidele on hind alati 65€. Eriürituse puhul oleme valmis võõrustama ka suuremaid gruppe.

2. Mänguajaks on kokku ca 45- 50 minutit sõltuvalt grupi liikumiskiirusest.

3. Keelatud on mängima tulla isikutel,  kes on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis.

4. Mänguruumi on keelatud tuua relvi, nuge ja teisi enesekaitsevahendeid.

5. Mängus on mängijatel lubatud liikuda ainult mänguruumis viidatud noolte või valguse suunas ning töötajate juhiste järgi. Mängijatel on keelatud üksteisest eralduda.

6. Mänguruumis on keelatud filmida, valgustada isiklike seadmetega ning kasutada mobiiltelefone.

7. Soovitatav on mängima tulla igapäevastes riietes. Mänguruumis võivad riided seinte vastu minnes määrduda. Soovitatav ei ole tulla mängima ülikondades, kleitides, kontskingades.  EmotionFactory  ei võta vastutust määrdunud riiete eest.

8. Emotionfactory  näitlejaid on keelatud puudutada.

9. Emotionfactory ei võta vastutust terviserikete eest, mis juhtuvad mänguruumis.

10. Alla 10- aastased lapsed võivad mängima tulla vanema loal.

11. Emotsioonivabriku teatraalsesse teemamängu pileti ostmisega ning mängu sisenemisega kinnitavad mängijad, et on tutvunud ning nõustunud mängureeglitega; neil ei ole õigust esitada pretensioone mängu korraldajate ega mängus osalevate näitlejate vastu  ning nad on teadvustanud, et mängus kasutatavad efektid, tegevused, rekvisiidid jne ei ole suunatud ühegi mängus osaleja vastu personaalselt.

12. Broneerimisega kaasneb broneerijal kohustus teavitada Emotsiooni Tehas OÜ-d broneeringu tühistamisest või mitte ilmumisest vähemalt 24 tundi enne elamusmängu toimumist. Vastasel juhul on Emotsiooni Tehas OÜ-l õigus nõuda 50% elamusmängu hinnast.

NB:   EmotionFactory töötajatel on õigus katkestada mäng kui grupi liige/liikmed ei järgi mängureegleid ning käituvad ebaviisakalt/pahatahtlikult.  Sellisel juhul ei ole EmotionFactoryl kohustust tagastada mängijale piletiraha ning on õigus teha leppetrahvi kuni 4 kordses mängu hinnas!

NB:  Mänguruumides on kasutatud eredat valgust, stroboskoope ning teisi heli-, valguse- ja eriefekte.

NB: Kliendid, kel esinevad erinevad tervise- või psühholoogilised probleemid ( pimeduse kartus, hüsteeria, närvilisus,  klaustrofoobia jne) ning rasedad peaksid enne mängu konsulteerima arstiga.